Ανακοίνωση αγώνων 2022
 
Οι αγώνες του 2022, θα γίνουν στις ακόλουθες ημερομηνίες:
  • Imittos Epic την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου
    • όριο θέσεων τις 300
  • Ανάβαση Τρελού την Κυριακή 30 Οκτωβρίου
    • όριο θέσεων τις 250

Οι εγγραφές ξεκινάνε την 10ή Ιουνίου 2022 και θα διαρκέσουν μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις ή μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2022